Logo biuletynu psychoprofilaktycznego

biuletyn psycho profilaktyczny Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Biuletyn tworzą pracownicy ŚCPiE we współpracy z Katedrą Psychologii i studentami psychologii UJK

Zdjęcie główne biuletynu - okulary oraz notatnik

Kontrast

Czcionka

Kampania społeczna "W-rzuć to!"

ikona-kalendarz2021-03-03

ikona-długopisPaweł Pociecha

Kampania społeczna "W-rzuć to!"

Głównym organizatorem Kampanii jest: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach 


Współorganizatorami  są: Urząd Miasta Kielce - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach 


Partnerem jest Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach                                                                                                                                       

Kampania ta skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych i ma na celu przeciwdziałanie niewłaściwym formom komunikacji, agresji, przemocy, cyberprzemocy, hejtowi oraz uzależnieniom.  Jej głównym odbiorcą są dzieci i młodzież, stąd szczególnie serdecznie zapraszamy młodych użytkowników smartfonów, tabletów i komputerów do udziału konkursach profilaktycznych, które to są jednym z  głównych działań kampanii. Zapraszamy również osoby dorosłe do przeczytania specjalistycznych artykułów (FB), odsłuchania naszych podcastów oraz udziału w szkoleniach i webinariach z zakresu szerkoko rozumianego zdrowia psychicznego. Nasze działania są regulanie publikowane na naszej strobie FB, gdzie serdecznie zapraszamy!

Patronat honorowy nad Kampanią objął: 

Patronat medialny objęli: Echo dnia, Radio Kielce, TVP3 Kielce, Radio Em

Czas trwania kampanii : wrzesień 2020-czerwiec 2021

 

Na czym polega Konkurs profilaktyczny dla młodzieży?

Założenia Konkursu profilaktycznego

 

 1. Każdy kto uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej mieszczącej się na terenie miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Konkurs profilaktyczny skierowany jest do młodzieży tworzącej 2-osobowe zespoły.
 3. Każdy z tych zespołów ma za zadanie stworzenia filmiku profilaktycznego ( w tym animacji) i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem o tematyce:
  – przeciwdziałania agresji, cyberprzemocy, hejtu,
  – przeciwdziałania uzależnieniom,
  – promowania zdrowych relacji międzyludzkich.
 4. Prace należy przesłać w określonym terminie do ŚCPiE
 5. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za:
  -zgodność z tematyką konkursu oraz siłę przekazu profilaktycznego (0-20 pkt),
  – oryginalność podejścia, pomysłowość i kreatywność pracy (0-20 pkt),
  – wartość artystyczną i techniczną (0-20pkt).
 6. Do zebranych punktów będzie można dołożyć się samemu. Dziesięć najlepszych prac zostanie opublikowanych na portalu facebook na stronie www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE wówczas należy zadbać o dużą ilość udostepnień i zdobyć kolejne punkty (0-40), które poprowadzą Was do finału i najlepszych 3 miejsc.
 7. Każde miejsce w finale zostanie nagrodzone.
 8. Dla zwycięzców mamy:
  Laptopa Asus – I miejsce
  Smartwatch Xiaomi – II miejsce
  Głośnik JBL – III miejsce.
 9. Uwaga nagrody są dla każdej osoby w 2-osobowym zespole.
 10. Czujesz się wystarczająco zachęcony i zmotywowany – zapraszamy do bardziej szczegółowego Regulaminu Konkursu i do udziału w Kampanii.

Na Konkurs profilaktyczny nadesłano  13 prac. Zgodnych z postanowieniami Regulaminu Konkursu i Aneksu było 7 i te prace zostały opublikowane na naszej stronie na FB. W wyniku 2 posiedzeń Komisji konkursowej (oceny merytorycznej prac i dodatkowej punktacji za udostępnienia ) wyłoniono zwycięzców (protokół):

 

Miejsce I (215 pkt.)

Autorzy: Igor N., Ewelina S. Tytuł: Niewinny zakład

Szkoła: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

Miejsce II (211,51 pkt)

Autorzy: Błażej B., Miłosz C. Tytuł: Nikotynizm (nie)znana choroba

Szkoła: Liceum im. Jadwigi Królowej w Kielcach

Kategoria - Przeciwdziałanie uzależnieniom

Miejsce III (164,63)

Autorzy: Konrad R., Aleksander R. Tytuł: Ogarnij się nie hejtuj

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

Wyróżnienie (150,41)

Autorzy: Kamil Ł., Piotr G., Tytuł: Korzystaj mądrze

Szkoła: VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu, przeciwdziałanie uzależnieniom

Szczególne podziękowania za udział i zaangażowanie zależą się również pozostałym osobom zakwalifikowanym do II etapu Konkursu.

Miejsce V

Autorzy: Arkadiusz R., Mateusz B. Tytuł: Hejt-mowa nienawiści i zazdrości

Szkoła: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

Miejsce VI

Autorzy: Paweł W., Maciej S. Tytuł: Stop hejtowi i mowie nienawiści

Szkoła: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

Miejsce VII

Autorzy: Amelia S., Wiktoria D., Tytuł: Stop cyberprzemocy

Szkoła: II LO im Jana Śniadeckiego w Kielcach, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 

Dnia 26.01.2021r. wręczono nagrody najlepszym, ale "zwycięzcami Kampanii i zorganizowanego Konkursu profilaktycznego jesteśmy my wszyscy, bo dzięki tym osobom mamy możliwość budowania własnej świadomości nt. czyhających zagrożeń oraz wpływania na świadomość naszych bliskich i wszystkich innych". Uroczystego wręczenia nagród w imieniu Prezydenta miasta Kielce dokonał Zastępca Prezydenta p. Marcin Różycki 

 

Zasięg Kampanii na dzień 01.01.2021r. to ponad 105 tys os.

 

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu. Dzięki Wam i waszemu zaangażowaniu w Kampanię już dziś dotarliśmy do bardzo szerokiego grona odbiorców. W związku z tym możemy głośno i wyraźnie szerzyć ideę przeciwdziałania agresji, cyberprzemocy, hejtowi oraz uzależnieniom jak również budować świadomość społeczna na temat konieczności budowania właściwych relacji społecznych.

W imieniu Członków Jury oraz Organizatorów i Partnerów Kampanii

Koordynator Kampanii

Paweł Pociecha

 

Zapraszamy do obserwowania strony FB dalszego udziału w Kampanii...