Logo biuletynu psychoprofilaktycznego

biuletyn psycho profilaktyczny Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Biuletyn tworzą pracownicy ŚCPiE we współpracy z Katedrą Psychologii i studentami psychologii UJK

Zdjęcie główne biuletynu - okulary oraz notatnik

Kontrast

Czcionka

Twoje zdrowie Nasza sprawa

ikona-kalendarz2022-08-18

Twoje zdrowie Nasza sprawa

Kampania społeczna

Twoje zdrowie Nasza sprawa

Organizator:

Głównym organizatorem kampanii jest Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
w Kielcach

 

Partnerzy merytoryczni:

1. Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

4. Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach

5. Katedra Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

 

Partnerzy medialni:

iTV Kielce, Radio Em, TVP 3 Kielce, Echo dnia, Radio Kielce

 

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Kielce

 

Cel główny:

Kampania ta ma na celu budowanie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zdrowia psychicznego naszych bliskich oraz konieczności pomocy im i wsparcia w problemach psychologicznych.

 

Cele szczegółowe:

1. Budowanie świadomości społecznej na temat zagrożeń zdrowia psychicznego

2. Budowanie świadomości osób dorosłych na temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

3. Budowanie świadomości dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z zrachowaniami ryzykownymi

4. Budowanie świadomości osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów pedagogów, psychologów na temat czynników chroniących  (resilience)

5. Budowanie świadomości osób dorosłych na temat konieczności ochrony zdrowia psychicznego oraz możliwych form pomocy i wsparcia psychologicznego.

6. Kształtowanie właściwych postaw społecznych względem osób z trudnościami natury psychicznej.

 

Założenia Kampanii: 

Kampania skierowana jest do 3 grup odbiorców: do dzieci i młodzieży ich rodziców oraz specjalistów z zakresu pomocy społecznej i psychologicznej.  Założeniem kampanii jest dotarcie do każdej z wymienionych grup z określonymi odrębnymi działaniami mającymi na celu budowanie świadomości i wrażliwości na temat konieczności pomocy innych w trudnosciach emocjonalnych.  Pierwszym działaniem w ramach Kampanii jest Konkurs  na spot profilaktyczny dla studentów.
Wszelkie informacje na temat harmonogramu działań oraz kolejnych wydarzeń będą publikowane na stronie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach i na facebook'u naszej instytucji. Zapraszamy serdecznie...

Zapraszamy do zapoznania sie z ogłoszonymi Konkursami profilaktycnzymi, zgłoszonymi pracami i zwycięcami.

 

Konkurs dla studentów: 

Założenia Konkursu (Kliknij tutaj)

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu profilaktycznego
na wykonanie filmu i/lub prezentacji multimedialnej z lektorem w formie spotu profilaktycznego
w ramach kampanii społecznej „Twoje zdrowie – Nasza sprawa!”
 z dn., 13.04.2022r.

Jury w składzie:

  1. Małgorzata Lachowska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce (przewodnicząca Jury)
  • Paweł Pociecha – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
    w Kielcach (członek Jury)
  • Wojciech Cechowski – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
    w Kielcach (członek Jury)

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:

1. Zgodność tematyczną oraz siłę przekazu profilaktycznego
2. Oryginalność podejścia, pomysłowość oraz kreatywność
3. Wartość artystyczną i techniczną

Jury wyłoniło zwycięzców:

Miejsce I

Film pn. „Nie lekceważ zareaguj”
Autorstwa: Krzysztof Surma, Bartłomiej Gubała, Bartosz Lisowski
Politechnika Świętokrzyska

Miejsce II

Film pn. „Efekt motyla”
Autorstwa: Aleksandra Wróbel, Joanna Sękowska, Michał Zyguła
Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Miejsce III

Film pn. „Nieoczekiwana pomoc”
Autorstwa: Mikołaj Polski, Jakub Barucha, Karolina Lipiec
Politechnika Świętokrzyska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i niebawem poinformujemy o terminie wręczenia nagród ale równocześnie dziękujemy każdemu kto wziął udział w konkursie. Zgromadzone filmy pokazały wysoki poziom artystyczny uczestników ale również pomysłowość i oryginalność podejścia w zakresie działań profilaktycznych w temacie zdrowia psychicznego. Serdecznie dziękuje i zapraszamy do dalszej współpracy.

Koordynator
Kampanii społecznej „Twoje zdrowie Nasza -sprawa”

Paweł Pociecha

 


Konkurs dla szkół średnich 

Założenia Konkursu (Kliknij tutaj)

Rozstrzygniecie Konkursu

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu profilaktycznego
na wykonanie filmu i/lub prezentacji multimedialnej z lektorem w formie spotu profilaktycznego dla szkół średnich w ramach kampanii społecznej „Twoje zdrowie – Nasza sprawa!”

Jury w składzie:

1. Małgorzata Lachowska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce (przewodnicząca Jury)

2. Paweł Pociecha – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji

w Kielcach (członek Jury)

3. Magdalena Gruchała – Kierownik zespołu ds. obsługi GKRPA i RPP Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach (członek Jury)

Zapoznało się z wszystkimi otrzymanymi pracami konkursowymi, które wpłynęły do Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach w terminie do dnia 29.11.2022r. do godz. 12.00.

i wyłoniło zwycięzców:

Miejsce I

Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej

Autorzy:

Michał Nowakowski

Urszula Markiewicz

Milena Koncewicz

Tytuł pracy: NOWA

 

Miejsce II

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Autorzy:

Olena Bodnar

Andrii Derewianko

Andrii Kartoshov

Tytuł pracy: Twoje zdrowie-Nasza sprawa

 

Miejsce III

Liceum Ogólnokształcące nr 5 im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

Autorzy:

Jakub Maciejewski

Sandra Sobieraj

Michał Góral

Tytuł pracy: Jak pomagać ludziom w potrzebie

 

Wszystkim uczestnikom Konkursu oraz zwycięzcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które odbędzie się dnia 16.12.2022r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11.

Zapraszamy serdecznie!!!🎁🥇🥈🥉

Wszystkie spoty dostępnsą an stronie Facebook ŚCPiE

#KampaniaTwojezdrowieNaszasprawa

/http://scpie.kielce.eu/kampanie/