Logo biuletynu psychoprofilaktycznego

biuletyn psycho profilaktyczny Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Biuletyn tworzą pracownicy ŚCPiE we współpracy z Katedrą Psychologii i studentami psychologii UJK

Zdjęcie główne biuletynu - okulary oraz notatnik

Kontrast

Czcionka

Terapeutyczne właściwości medytacji

ikona-kalendarz2021-10-12

ikona-długopisGrzegorz Brela, Anita Gwadera

Terapeutyczne właściwości medytacji

Medytacje definiujemy jako proces, który ma doprowadzić do widzenia rzeczy „takimi, jakimi są”, bez nakładania na nie własnych projekcji. Jeżeli chodzi o naukową definicję to Lutz, Slagter, Dunne i Davidson definiują medytację jako „zbiór złożonych strategii regulacji emocji i uwagi praktykowanych w różnych celach, w tym w celu rozwijania dobrostanu i emocjonalnej równowagi”.

czytaj