Logo biuletynu psychoprofilaktycznego

biuletyn psycho profilaktyczny Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Biuletyn tworzą pracownicy ŚCPiE we współpracy z Katedrą Psychologii i studentami psychologii UJK

Zdjęcie główne biuletynu - okulary oraz notatnik

Kontrast

Czcionka

Konkursy profilaktyczne

ikona-kalendarz2021-04-29

ikona-długopisPaweł Pociecha

Konkursy profilaktyczne

Zapraszamy do udziału w Konkursach profilaktycznych w ramach Kampanii społecznej W-rzuć to! www.scpie.kielce.eu 

 

Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych kl. I-IV z terenu miasta Kielce:

 

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do Szkoły Podstawowej do kl. I-IV mieszczącej się na terenie Miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Aby stać się uczestnikiem Konkursu trzeba stworzyć pracę plastyczną z hasłem profilaktycznym w tematyce:
  – bezpiecznego korzystania z Internetu,
  – przeciwdziałania cyberprzemocy lub mowie nienawiści,
  – przeciwdziałania uzależnieniom,
 3. Proponowane formy pracy plastycznej to: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, itp.
 4. Na Konkurs można wysłać tylko jedna pracę.
 5. Pracę należy przesłać jako zdjęcie w formacie JPEG na adres: pociecha@psychoterapia24.com oraz pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora
 6. Masz czas do 26 maja 2021r.
 7. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za pomysłowości, wartość artystyczną oraz tematykę i formę przekazu.
 8. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone cennymi nagrodami.
  Dla zwycięzców mamy:
  I miejsce – słuchawki bezprzewodowe JBL
  II miejsce – zestaw plastyczny
  III miejsce – zestaw plastyczny
 9. Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem konkursu
  Sciągnij plakat (kliknij tutaj)

 

Rozstrzygnięcie Konkursu kliknij 

Miejsce III (kliknij tutaj)

Oskar Kę. - Szkoła Podstawowa nr 8 w Kielcach

Miejsce II (kliknij tutaj)

Bartosz S. - Szkoła Podstawowa nr 8 w Kielcach

Miejsce I (kliknij tutaj)

Stanisław S. - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach


 

Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych kl. V-VIII z terenu miasta Kielce:

 

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do Szkoły Podstawowej do kl. V-VIII mieszczącej się na terenie Miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Aby stać się uczestnikiem Konkursu trzeba stworzyć pracę plastyczną z hasłem profilaktycznym lub stworzyć autorskie zdjęcie z hasłem profilaktycznym w tematyce:
  – bezpiecznego korzystania z Internetu,
  – przeciwdziałania cyberprzemocy lub mowie nienawiści,
  – przeciwdziałania uzależnieniom,
 3. Proponowane formy pracy plastycznej to: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, itp., zdjęcie – forma dowolna.
 4. Na Konkurs można wysłać tylko jedna pracę.
 5. Pracę należy przesłać jako zdjęcie w formacie JPEG na adres: pociecha@psychoterapia24.com oraz pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
 6. Masz czas do 26 maja 2021r.
 7. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za pomysłowości, wartość artystyczną oraz tematykę i formę przekazu.
 8. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone cennymi nagrodami.
  Dla zwycięzców mamy:
  I miejsce – aparat fotograficzny/ lustrzanka cyfrowa
  II miejsce – głośnik bezprzewodowy JBL
  III miejsce – słuchawki bezprzewodowe
 9. Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem konkursu i zapraszamy do UDZIAŁU W KONKURSIE.
  Sciągnij plakat (kliknij tutaj)

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu kliknij 

 

Nagrodzone prace:

 

Miejsce III (kliknij tutaj)

Nikola J. - Szkoła Podstawowa nr 12 w Kielcach

Miejsce II (kliknij tutaj)

Amelia W. - Szkoła Podstawowa nr 12 w Kielcach

Miejsce I (kliknij tutaj)

Oleksandra K. - Szkoła Podstawowa nr 12 w Kielcach

 

 

Organizatorem Kampanii są:

1. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach

3. Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

Partnerem jest: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

Patronat honorowy objął: Prezydent Miasta Kielce

Patronat medialny: Radio Kielce, Radio Em, Echo Dnia, TVP 3