Logo biuletynu psychoprofilaktycznego

biuletyn psycho profilaktyczny Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Biuletyn tworzą pracownicy ŚCPiE we współpracy z Katedrą Psychologii i studentami psychologii UJK

Zdjęcie główne biuletynu - okulary oraz notatnik

Kontrast

Czcionka

Kampania społeczna Bo warto rozmawiać!

ikona-kalendarz2021-03-04

ikona-długopisPaweł Pociecha

Kampania społeczna Bo warto rozmawiać!

Kampania społeczna „Bo warto rozmawiać!” jest kampanią Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach organizowaną we współpracy i z inicjatywy Urzędu Miasta Kielce. Inicjatorem kampanii jest Zastępca Prezydent Miasta Kielce p. Marcin Różycki.

W 2019 r. w ramach  kampanii odbyło się 5 wywiadów ze specjalistami  ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach i działającego w ramach tej instytucji Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, podczas których rozmawiano o najważniejszych problemach społeczności lokalnej. Wywiadów udzielali psychoterapeuci, socjoterapeuci, Interwenci Kryzysowi, psycholodzy i pedagodzy - doświadczeni specjaliści
z wieloletnią praktyką w zawodzie. W ramach Kampanii zaplanowano również 6 wywiadów na rok 2020.

2019r.

L.p.

Tematyka

Specjalista ŚCPiE/UM

Data wywiadu

1.

Zagrożenie suicydalne – Praca interwencyjna z osobami w kryzysach emocjonalnych

Dariusz Łuczak/ Paweł Pociecha

27.11.2019

2.

„Nowe Substancje Psychoaktywne” Narkotyki i Dopalacze - dlaczego tak groźne?

Paweł Pociecha/ Dominka Mierzejewska

26.11.2019

3.

Uzależnień behawioralnych wśród młodzieży. Fonoholizm, gry komputerowe itp.

Łukasz Niewczas

04.12.2019

4.

Agresja, przemoc i  cyberprzemoc. Jak sobie z nią radzić i jak pomóc naszym bliskim.         

Dominik Włudyga/ Paweł Pociecha

11.12.2019

5.

Zaburzenia emocjonalne i autoagresja nastolatek

Magdalena Damian / Anna Syska

17.12.2019

2020r.

L.p.

Tematyka

Specjalista ŚCPiE/UM

1.

„Trauma dzieciństwa” Problemy związane z funkcjonowaniem osób z traumatycznymi doświadczeniami w dzieciństwie

Dominik Włudyga

Dariusz Łuczak

2.

Zaburzeń odżywiania. Terapii osób z Anoreksją i Bulimią

 

MAGDALENA DAMIAN

KATARZYNA ŚMIŁOWSKA

3.

Czynniki chroniące przed zachowaniami szkodliwymi/ryzykownymi

Dorota Dąbrowska

4.

Straty spowodowane uzależnieniami a motywacja do leczenia.

Jak rozmawiać żeby przeciwdziałać a nie szkodzić  „Pijany Kierowca zabił mojego kolegę”

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce p. Marcin Różycki / Paweł Pociecha

5.

Zaburzenia czy już choroba psychiczna. Co  świadczy o zaburzeniach a co o chorobie? Gdzie szukać pomocy i jak pomagać?

Jarosław Kania

6.

Kampania przeciwdziałania przemocy  „Biała wstążka”

Grażyna Pisarczyk MOPR Kielce, Paweł Pociecha ŚCPiE

 

W ramach Kampanii odbyły się badania społeczności lokalnej z zakresu uzależnień młodzieży i konferencja na temat „Dynamika zagrożeń wśród dzieci i młodzieży” , na której prezentowane były badania własne z lat 2008-2019 oraz dynamika zmian w zakresie badanej populacji. Konferencja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce we współpracy
z:

  • Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Referatem Profilaktyki i Promocji Zdrowia UM Kielce
  • Wydział Edukacji Kultury i Sportu UM Kielce
  • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 

Odbyła się w  dn., 12.12.2019r. na wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK Kielce ul Krakowska 11.

 

Dodatkowe działania:

 

Dodatkowo Kampania była promowana przez Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce p. Marcina Różyckiego (audycja zapowiadająca Kampanie w Echo Dnia Kielce - 26.112019r.) oraz Koordynato Kampanii p. Paweł Pociecha udzielił wywiadów na temat Kampanii dla:

  • Radio EM Kielce w ramach programu 100 procent dla rodziny. Wywiad na temat konferencji i badań naukowych  (04.12.2019r.)
  • TVP3 Kielce w ramach Programu Dobry Dzień na temat związany z audycją w ramach Kampanii (09.12.2019r)
  • Radio Kielce  - 2 wywiady na tematy związane z audycjami w ramach kampanii 2201.2019 oraz 13.02.2019r.
  • Projekt loga Kampanii i grafiki na gadżety profilaktyczne.  

 

Zasięg Kampanii:

Kampania zasięgiem osiągnęła 21 tys osób. Zasięg kampanii badany był w ramach odwiedzin i udostępniania wywiadów i informacji na temat kampanii w Internecie na stronach Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, dodatkowo należny doliczyć zasięg w ramach obejrzanych i odsłuchanych audycji na stronach Echo Dnia Kielce, Radia EM Kielce oraz Radia Kielce i TVP3 Kielce